Beste speelsters en ouders,

Het einde van ons eerste seizoen nadert. Een seizoen waarin we al veel verwezenlijkt
hebben. Een seizoen waarin we veel speelsters zien lachen en beter worden. Een seizoen
waarin we beetje bij beetje het clubgevoel versterken. Intussen moeten we kritisch blijven
en aandacht hebben voor onze werkpunten. Antwerp Diamonds FC wil elk seizoen beter
worden. We gaan in de volgende maanden enkele belangrijke stappen zetten, zowel op
sportief als extra-sportief vlak.

Om jullie meer info te geven en vragen te beantwoorden, is er volgende week een info moment.
Jullie zijn welkom in onze cafetaria op maandag 20 maart om 19 uur.

Het staat vast dat we een sportief coördinator zullen aanwerven en dat we opleidingen gaan
organiseren voor coaches. Infrastructureel begint de stad Antwerpen in mei al met de
regeneratie van onze velden en bekijken we hoe we de verlichting verbeteren. Daarnaast
zullen we samen met de stad Antwerpen en enkele andere clubs de eerste gezamenlijke
acties ondernemen om het meisjesvoetbal in Antwerpen sterker te maken. Nog voor het
einde van het seizoen meer details over al deze zaken.

Over één ingrijpende verandering willen we jullie nu al inlichten en meer info geven. We
hebben beslist om voort te gaan met een vernieuwd dagelijks bestuur.

Waarom doen we dit?

Antwerp Diamonds FC heeft een uitgesproken missie waarin het creëren van een
inspirerende omgeving voor meisjes, en een reset van de heersende voetbalcultuur centraal
staan. Enkel dan kunnen we een referentieclub worden en impact hebben op de stad. Enkel
voor dat verhaal krijgen we steun van de lokale overheid, van andere clubs en van partners.
Dat is de bestaansreden van Antwerp Diamonds FC.

Om die belofte waar te kunnen maken, zijn vernieuwing en verandering nodig. We gaan
daarom op zoek naar enkele nieuwe, geëngageerde bestuurders die met een even kritische
als brede blik naar de ontwikkeling van speelsters en de uitbouw van een sportclub kijken.
We willen een cultuur van openheid en participatie installeren. We willen een vibe van
plezier en vernieuwing op het Half Maantje.

Om eensgezind aan die toekomst te kunnen werken, heeft de Raad van Bestuur unaniem
beslist om de samenstelling van het dagelijkse bestuur te veranderen. We blijven de
medewerking van de oude meisjeswerking van Berchem Sport respecteren. Ex-voorzitter
Jean De Cock en Kenny Segers blijven bestuurders, net als initiatiefnemers Sofie Gierts en
Sven Van den Abbeele. Daarnaast kiezen we voor vernieuwing.

Het huidige dagelijks bestuur:

  • 5 leden van de oude meisjeswerking van Berchem Sport
  • 2 initiatiefnemers van Antwerp Diamonds FC

Het nieuwe dagelijks bestuur:

  • Maximaal 3 leden van de oude meisjeswerking van Berchem Sport
  • 2 initiatiefnemers van Antwerp Diamonds FC
  • Minstens 3 nieuwe leden

Deze beslissing heeft niets te maken met het engagement en de kwaliteiten van de bestuurders. We hopen oprecht dat iedereen betrokken blijft bij de werking van de club in een nieuwe structuur.

Om jullie meer info te geven en vragen te beantwoorden, is er volgende week een info moment.

Jullie zijn welkom in onze cafetaria op maandag 20 maart om 19 uur.