De vorige weken gaf het dagelijks bestuur toelichting bij enkele vernieuwingen in aanloop naar het volgende seizoen. We lijsten de belangrijkste zaken op, en publiceren onze culture code!

Het eerste seizoen van Antwerp Diamonds FC is mooi. Allemaal samen zijn we erin geslaagd een nieuwe club op te richten. Beetje bij beetje wordt het Half Maantje onze thuis en komt de ADFC community tot leven. Samen met onze leden en hun ouders gaan we voor een zonnig en sterk einde, en bereiden we seizoen 2 voor. In 4 info- en overlegavonden met trainers, speelsters en ouders werden zowel de sterke als de werkpunten van het lopende seizoen besproken. Met die constructieve feedback gaan we meteen aan de slag.


INTERNE COMMUNICATIE
Op de infomomenten was het belangrijk terug te komen op de structuur van de club. De samenstelling en de verantwoordelijkheden van zowel dagelijks bestuur als raad van bestuur werden verduidelijkt. Aansluitend gaven ouders en speelsters aan dat de interne communicatie beter kan, zodat zij weten wie hun aanspreekpunten zijn. Omdat Antwerp Diamonds FC een nieuwe en snel evoluerende club is, willen alle betrokkenen op de hoogte gehouden worden van de ambities en de ontwikkelingen. Dat kunnen we enkel maar toejuichen. Dit zijn de volgende stappen:

 • Van zodra een nieuw dagelijks bestuur is samengesteld, wordt die info gepubliceerd op de website.
 • We gaan nieuwsbrieven versturen en meer artikels schrijven over beslissingen, activiteiten en ontwikkelingen. De geplande activiteiten worden sneller gecommuniceerd.
 • We hebben Thomas Deckers aangetrokken als nieuw sportief coördinator. Hij zal structuur brengen in een nieuwe sportieve cel.
 • Er wordt meer werk gemaakt van een groep ‘community builders’ (een moderne versie van de ouderraad😊) Deze groep van geëngageerde speelsters en ouders kan ook een brug vormen tussen bestuur en dagelijkse werking.
 • Op het einde van dit seizoen is er een volgend infomoment voor speelsters en ouders.


SPORTIEF
Antwerp Diamonds FC is op verschillende vlakken ambitieus. Zijn we nu een kleine amateurclub, we moeten elk jaar stappen vooruit zetten. Next steps in de sportieve uitbouw:

 • We hebben met Thomas Deckers een nieuw sportief coördinator aangeworven. Gaat hij officieel pas volgend seizoen aan de slag, hij plant nu al gesprekken met trainers om samen met hen het volgende seizoen voor te bereiden.
 • De sportieve cel wordt versterkt met nieuwe en ervaren leden.
 • Om ook de meest ambitieuze meisjes te blijven uitdagen, leggen we de eerste stenen van een ADFC Academy.
 • Onze (potentiële) coaches worden op verschillende manieren geïnspireerd en opgeleid. Voetbal Vlaanderen heeft intussen onze kandidatuur weerhouden voor een start-to-coach traject op onze club.
 • We breiden de staff van de A-ploeg uit met een coach voor kracht en uithouding. We bekijken hoe hij/zij ook een rol kan spelen bij de jeugd.

INFRASTRUCTUUR
We zijn het er allemaal over eens dat het jammer is dat onze A- en B- ploeg niet op het Half Maantje spelen. Dit moet in de toekomst anders. Samen met de stad Antwerpen zoeken we de beste en meest haalbare oplossing. Kortom, een eigen locatie met voldoende velden, verlichting en kunstgras. Intussen blijven we moeite doen om onze mooie en unieke site in het Nachtegalenpark uit te bouwen:

 • De regeneratie van de velden begint al in mei.
 • Er is een wateraansluiting geïnstalleerd zodat besproeiing mogelijk wordt.
 • We gaan een nieuwe grasmaaier aanschaffen.
 • De verlichting wordt nagekeken.
 • We proberen extra verlichting te hebben.
 • Er komen meer groen en terrasmeubelen voor de cafetaria.
 • Er worden zowel binnen als buiten kleine werkjes uitgevoerd om de gezelligheid te verhogen.


EMPOWERMENT
Antwerp Diamonds FC wil een referentieclub worden voor meisjes en vrouwen, en op dat vlak cluboverschrijdend werken in Antwerpen.

 • Op ons initiatief is er ism de stad Antwerpen een platform opgestart met andere Antwerpse clubs die een meisjeswerking hebben. We willen nog dit jaar een girls only tornooi organiseren voor Antwerpse clubs.
 • Het start-to-coach traject dat Voetbal Vlaanderen op onze club inricht, is ook voor coaches van de andere Antwerpse clubs met een meisjeswerking.
 • ADFC en de stad Antwerpen hebben aan Voetbal Vlaanderen gevraagd of er aan de opleiding een luik ‘coachen aan meisjes’ kan worden toegevoegd. Voetbal Vlaanderen heeft toegezegd.
 • We ijveren op verschillende niveaus voor meer meisjesploegen en -competities in de Antwerpse regio en Vlaanderen.
 • We blijven op zoek naar meer meisjes en vrouwen in de omkadering van de club. Onze raad van bestuur moet al uit meer dan 50% vrouwen bestaan. Op andere vlakken kiezen we niet voor quota.


CULTUUR
Antwerp Diamonds FC heeft een uitgesproken missie. Naast empowerment van meisjes gaan we ook voor een reset van de voetbalcultuur die dikwijls bekrompen en negatief is. Om onze missie waar te maken, moeten we nog meer inzetten op het installeren van de juiste cultuur en het vormen van een sterke community. De nieuwe Antwerp Diamonds FC Culture Code is work in progress maar alvast een leidraad voor iedereen die verbonden is aan onze club.

Bekijk hier de Antwerp Diamonds FC Culture Code:

ADFC-Culture-Code

(download de volledige PDF hier)

Categories: Nieuws

0 Comments

Een reactie achterlaten

Avatar placeholder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *